facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Instytut Matematyki

Wydział Nazwa kierunku badawczego  Nazwa specjalności bad. (w ramach kierunku bad.)
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
matematyka Algebra i teoria liczb
Analiza rzeczywista
Biomatematyka
Informatyka i matematyka dyskretna
Logika matematyczna
Metody matematyczne w finansach i ekonomii
Równania funkcyjne
Równania różniczkowe
Teoria mnogości i topologia
Teoria prawdopodobieństwa

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.