facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Badawcze prace zlecone


Zlecenie uczelni wykonania prac naukowo-badawczych, np. ekspertyz, analiz, opinii, raportów, publikacji, szkoleń, to korzystna oferta dla firm, które nie posiadają własnego działu badawczo-rozwojowego lub ich pion badawczy nie dysponuje odpowiednią aparaturą i wiedzą ekspercką.

Prace badawcze na zlecenie są podstawową formą współpracy Uczelni z jej otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi czy jednostkami samorządu terytorialnego. Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje usługi badawcze poprzez swoje jednostki organizacyjne w formie ekspertyz, analiz, opinii oraz usług badawczych na zamówienie podmiotów zewnętrznych.       

Obsługą administracyjną prac badawczych zleconych zajmuje się Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. Realizacja zleceń została uregulowana w Zarządzeniu Rektora nr 35 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania usług badawczych zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.

Jakie zlecenia podlegają procedurze?

Procedurę przyjmowania i realizacji usług badawczych na zlecenie należy stosować w przypadku wykonywania na zlecenie/zamówienie podmiotu zewnętrznego badań naukowych lub innych usług badawczych, w tym: ekspertyz, analiz, opinii, raportów, publikacji, szkoleń.

Procedura nie dotyczy umów zlecenia lub umów o dzieło wykonywanych przez pracowników naukowych na zamówienie np. jednostki/organu szkolnictwa wyższego np. sporządzenia opinii recenzji pracy doktorskiej czy habilitacyjnej.

Jakie korzyści uzyskuje pracownik/wydział/uczelnia?

Wykonywanie prac na zlecenie jednostek zewnętrznych przynosi różnego rodzaju korzyści związane z zacieśnianiem współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Prace zlecone stanowią źródło dodatkowego dochodu zarówno dla pracowników zaangażowanych w realizację usług, jak też dla jednostek, w których są one wykonywane w postaci przekazywania części kosztów pośrednich i zysku. Realizacja prac badawczych na zlecenie przynosi korzyści całej społeczności akademickiej przyczyniając się do zwiększania prestiżu oraz realizacji celu strategicznego jakim jest zbliżenie świata nauki i biznesu.

Przydatne linki:

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.