facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EKSPERCI UŚ

Witamy w bazie „Ekspertów” Uniwersytetu Śląskiego!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o pracownikach naukowych Uczelni, ich zainteresowaniach badawczych, certyfikatach i referencjach poświadczających ich wiedzę i doświadczenie. Pracownicy uczelni aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym – realizują prace badawcze, prowadzą badania na najwyższym poziomie, a także dysponuje laboratoriami wyposażonymi w unikalną aparaturę.

Zachęcamy pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego do uzupełniania bazy „Ekspert”.  Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,

  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,

  • instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Zapraszamy do kontaktu osoby i podmioty zainteresowane wykorzystaniem potencjału naszej Uczelni. Można to zrobić poprzez kontakt z Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Znajdziemy najbardziej dopasowane do Państwa oczekiwań osoby lub jednostki w ramach Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.